Privacy


In verband met de strengere privacyregels geldt het volgende:

OVERLEG MET ANDERE ZORGVERLENERS

Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat wij ook contact opnemen met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. Indien u bezwaar heeft tegen dit overleg, verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons door te geven.

LEGITIMATIE EN BSN (BURGER SERVICE NUMMER)
Sinds 1 juli 2008 zijn zorgverleners verplicht om hun patiënten te identificeren met behulp van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of officieel vreemdelingencertificaat). Wilt u daarom altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebben.

Algemene Verordening Gegevensbesherming (AVG)
Bekijk hier onze privacyverklaring.