Uw afspraak


Voor het goede verloop van uw behandeling vragen wij u rekening te houden met de volgende punten:

Neem altijd uw afsprakenkaartje mee bij een bezoek aan de praktijk.
U kunt u afspraak verzetten of afzeggen door minimaal 48 uur van te voren telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kunnen de vrijgekomen tijd dan benutten voor andere patiënten. Indien afspraken niet op tijd worden afgezegd, worden de kosten in rekening gebracht.
Wij vragen u om op tijd voor u afspraak aanwezig te zijn, zodat wij de patiënt na u ook weer op de afgesproken tijd kunnen behandelen
Wilt u ons op de hoogte stellen van veranderingen in uw gezondheidssituatie zodat we daar bij de behandeling rekening mee kunnen houden? Bijvoorbeeld: veranderingen in medicijngebruik, zwangerschap of besmettelijke ziekten.
Wilt u andere wijzigingen, zoals verhuizing, verandering van verzekering of telefoonnummer, ook aan ons doorgeven? Bij voorkeur via onze website met behulp van het wijzigingsformulier.
Wanneer wij beschikken over uw e-mail adres dan ontvangt u als extra service in de week voorafgaande aan uw afspraak een afspraakherinnering via e-mail.
(Check eventueel uw spambox en voeg ons toe aan veilige contacten.)
U blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.