EnqueteWel of misschien niet helemaal tevreden?
Een gezonde mond en een tevreden patient is het uitgangspunt van onze behandelingen.
Wij doen hiervoor onze uiterste best.
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

Patiënten van Nathan Berengolz kunnen terecht bij de klachtenregeling van het ANT.

ANT Klachten


Patiënten van Annemieke Verton kunnen terecht bij de KNMT Klachtenservice.

KNMT Klachtenservice


Om onze service nog verder te verbeteren is het voor ons belangrijk te weten wat uw indruk is van onze praktijk.
Hiervoor vragen wij u vriendelijk een aantal korte vragen te beantwoorden in onze on-line enquête

Het enqueteformulier is een invulbaar pdf document. U moet dit eerst leeg opslaan, door op de onderstaande button te klikken. Het formulier verschijnt, klik nu met de rechtermuisknop op het formulier en kies voor “opslaan als”.Vervolgens kunt u het document openen op uw computer met Acrobat Reader. U kunt het dan invullen en wederom opslaan. Daarna kunt u het ingevulde document printen en meenemen naar de volgende afspraak of mailen naar info@tandarts-vinkeveen.nl

Enquete/Klachten formulier


Kunt u het formulier niet openen? dan kan het zijn dat u het programma Acrobat Reader niet op uw computer heeft staan.
U kunt Acrobat Reader gratis downloaden.

Adobe Acrobat Reader Downloaden